ವಿಮರ್ಶಕಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ನಿಗಮ್ ಬೆಂಬಲ : Aditya Nigam supports Vimarshaki

ಆಗಷ್ಟ್ 30, 2009

ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ವಿಮರ್ಶಕಿಯು ಆದಿತ್ಯ ನಿಗಮ್ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ತಾನೆ? ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೋತ್ತರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಆದಿತ್ಯ ನಿಗಮ್‌ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕಿಯು ಬರೆದ  ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This shows the magnanimity on the part of Shri Aditya Nigam in recognizing the objectivity of Vimarshaki blog, despite her being anonymous (and this fact was brought to his notice by Vimarshaki herself). I thank him for his kind gesture. He has also permitted me to publish his other articles on media issues.

Here goes the mail by Shri Aditya Nigam:

Dear Vimarshaki,

Thanks a lot for your mail. I am indeed delighted that actual practising journalists like you also feel in a similar fashion – and what a coincidence that you have also raised the same issue in your blog. I visited your blog – could only read some of the English posts, not the Kannada ones. Please feel free to use whatever you want from Kafila – after all the purpose of the blog is also interlinking and estblishing connections.
With best wishes,
Aditya

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: